Správy z kontrolnej činnosti

2024

Správa z vykonanej kontroly Verejné obstrávanie ZŠ

2024-02-23 Správa z kontroly VO ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 547,77 kB

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2023

2024-02-29 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,81 kB

Správa z vykonanej kontroly - prevody nehnuteľného majetku

2024-02-28 - Kontrola - prevod majetku obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205 kB

Správa z vykonanej kontroly- čerpanie PHM

2023-12-13 Správa z kontroly - PHM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,46 kB

2023

Správa z vykonanej kontroly

Správa z kontroly - Základná škola - FINAL an.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,09 kB

Správa z vykonanej kontroly

2023-02-15 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,68 kB

Správa z vykonanej kontroly

2023-09-25 Správa z kontroly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,05 kB

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2022

Stanovisko HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,35 kB

Správa z vykonanej kontroly

Správa z kontroly vnútorné predpisy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,52 kB

Správa z vykonanej kontroly

2023-05-17 Správa z kontroly.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,38 MB

2022

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hranovnica k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021

stanovisko_hk_zu_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,1 kB

Správa z kontrolnej činnosti č.1/2022 zo dňa 19.5.2022

shk_1_22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,17 kB

2020

Správa zo dňa 4.10.2020

shk_13_20_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,56 kB

Správa zo dňa 29.9.2020

shk_13_20_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,38 kB

2019

Správa zo dňa 14.10.2019

shk_8_19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1010,99 kB

Správa zo dňa 20.3.2019

shk_5_19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,72 kB

2018

Správa zo dňa 13.6.2018

shk_45_18_ocu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,11 kB

Správa zo dňa 13.6.2018

shk_45_18_zs.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,45 kB

2017

Správa zo dňa 30.11.2017

shk_39_17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,11 kB

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečnému účtu obce Hranovnica za rok 2016

stanovisko_hk_zu_2016_17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,54 MB

Správa zo dňa 10.6.2017

shk34_17_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,73 kB

Správa zo dňa 2.5.2017

shk34_17_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,43 kB

Správa zo dňa 31.3.2017

shk31_17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,1 kB

2016

Správa zo dňa 3.12.2016

shk28_16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB

Správa zo dňa 20.10.2016

shk26_16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,23 kB

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečnému účtu Obce Hranovnica za rok 2015

stanovisko_hk_zu_2015_16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,86 MB

Správa zo dňa 21.5.2016

shk20_16_fk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,75 kB

Správa zo dňa 20.5.2016

shk20_16_sach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,28 kB

Správa zo dňa 24.3.2016 a 7.4.2016

shk19_16_dhz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,59 kB

Správa zo dňa 24.3.2016

shk19_16_sck.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,34 kB

Správa zo dňa 10.3.2016

shk18_16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,19 kB

Správa zo dňa 8.2.2016

shk17_16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,63 kB

2015

Správa zo dňa 14.10.2015

shk2_10_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB

Správa zo dňa 10.9.2015

shk1_9_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,56 kB