Územný plán obce

Grafická časť

Komplexný urbanistický návrh (1:10 000)

gc_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,65 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Návrh začlenenia riešeného územia do širších vzťahov (1:50 000)

gc_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,14 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Komplexný urbanistický návrh (1:2 880)

gc_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,13 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Dopravné vybavenie (1:2 880)

gc_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,13 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Technické vybavenie – voda, kanalizácia (1:2 880)

gc_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,39 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Technické vybavenie – energetika a telekomunikácie (1:2 880)

gc_06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,3 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Vyhodnotenie LPF (1:2 880)

gc_07b.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,55 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Vyhodnotenie PPF (1:2 880)

gc_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,57 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Ochrana prírody (1:10 000)

gc_08.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,78 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Regulačné celky (1: 2880)

gc_09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,71 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Textová časť

Vrchná obálka

o_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 477,09 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Obsah územného plánu

o_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,49 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Obálka textovej časti

tc_tc_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,48 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Obsah textovej časti

tc_tc_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,6 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Textová časť

tc_tc_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,99 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Vyhodnotenie PPF

Schéma výkresu (zmenšenina bez mierky)

ppf_vykres.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 20,91 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Obálka – Vyhodnotenie a prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej a lesnej pôde

ppf_obalka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,03 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Návrh perspektívneho použitia lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (1:2 880)

07b_lpf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,55 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Návrh perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (1:2 880)

07_ppf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,57 MB
Vložené: 3. 6. 2023

Tabuľky PPF

ppf_tabulky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,09 kB
Vložené: 3. 6. 2023
Zobrazené 1-20 z 29