Terénny pracovník

socialny pracovnikBc. Monika Nogová


terénny pracovník
e-mail: tp1@hranovnica.sk

 

Agenda:

  • kontaktovanie potenciálnych osôb so sociálnymi problémami,
  • pomoc v problémových a krízových situáciach,
  • uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite,
  • poskytovanie informácií o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach,
  • sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov,
  • pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie,
  • vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu,
  • zber dát v lokalite v spolupráci s terénnym sociálnym pracovníkom,
  • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.