Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

 29.10.2022

erb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 7.00 do 20.00 hod.

volby

Oznamujeme kandidátom, že vo výveske pred obecným úradom je vyhradená plocha na predvolebnú kampaň. V prípade záujmu o zverejnenie plagátov na predvolebnú kampaň volajte t.č. 0905 841 154, alebo vhoďte plagát do poštovej schránky umiestnenej pred vchodom do budovy obecného úradu. Následne bude zverejnený na vyhradenej ploche.

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022 môžu požiadať voliči, ktorí sú v karanténe alebo v izolácii (v súvislosti s ochorením COVID-19) o špeciálne hlasovanie v domácnostiach.

Oprávnený volič (ktorý má nariadenú karanténu alebo izoláciu) požiada o špeciálny spôsob hlasovania v dňoch od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12.00 hod., a to výlučne telefonicky zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v obci svojho trvalého pobytu, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.

Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:
Mariana Kopáčová, tel. 0905 541 154

Všetky dostupné informácie nájdete tu: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Výsledky volieb starostu obce Hranovnica

vysledky_volieb_starostu_obce_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,98 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

vysledky_volieb_poslanci_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 598,38 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Spojené voľby 2022: Odporúčania pre členov volebných komisií a voličov

volby22_odporucanie_uvzsr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,18 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici – Mgr. Anna Kleinová

vzdanie_sa_kandidatury_kleinova_22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,21 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

kv_2022_zoznam_kandidatov_starosta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,8 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

kv_2022_zoznam_kandidatov_poslanci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,13 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022)

vs22_oznamenie_poctu_obyvatelov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,31 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

volby22_menovanie_zapisovatelky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,59 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí – 29. októbra 2022

vs22_oznamenie_poctu_poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,06 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

vs22_informacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,19 kB
Vložené: 3. 6. 2023