Profesijný životopis starostky

starostkaOsobné údaje:

 • meno a priezvisko: PhDr. Angelika Farkašová
 • adresa: Sládkovičova 423/39, 059 16 Hranovnica
 • dátum narodenia: 17.3.1972
 • miesto narodenia: Poprad – Spišská Sobota
 • manžel: MUDr. Eduard Farkaš
 • deti: MUDr. Samuel Farkaš, Mgr. Benjamín Farkaš

Vzdelanie:

 • 2008  – Trnavská univerzita v Trnave, rigorózna skúška v odbore ošetrovateľstvo,
 • 2002 – 2007 – Trnavská univerzita v Trnave, odbor magister ošetrovateľstva (diaľková forma štúdia),
 • 1993 – 1995 – SZŠ Prešov, odbor diplomovaná operačná sestra (vyššie odborné štúdium),
 • 1986 – 1990 – SZŠ Poprad, odbor zdravotná sestra.

Špecializácie:

 • 2013 – SZU Bratislava, lekárska fakulta: Zdravotnícky manažment a financovanie,
 • 2008 – SZU Bratislava, fakulta ošetrovateľstva: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.

Odborná prax:

 • 07/1990 – práca na ORL oddelení NsP Poprad ako sestra pri lôžku,
 • 09/1990 – 11/2005 – operačná sestra ORL oddelenia NsP Poprad,
 • 11/2005 – 11/2022 – vedúca sestra ORL oddelenia Nemocnica Poprad, a.s.,
 • 09/2020 – 05/2021 – poverená zriadením a vedením Oddelenia so špeciálnym režimom Covid 19 v Nemocnici Poprad, a.s.,
 • 10/2021 – 11/2022 – poverená vedením referátu kvality – MISR,
 • 11/2022 – starostka obce Hranovnica.

Sociálne zručnosti:

 • komunikatívnosť, empatia, flexibilita, adaptabilita, objektívnosť, zodpovednosť, kultúrne vystupovanie.

Organizačné zručnosti:

 • organizačné schopnosti, kreatívny manažmentvysoké pracovné nasadenie, tímová spolupráca.

Počítačové zručnosti:

 • práca s PC – Windows , Microsoft Office (Word, Excel), Internet Explorer.

Ostatné:

 • prednášková činnosť na odborných zdravotníckych podujatiach na miestnej, regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni,
 • spolupráca so SK SaPA, RK SaPA, publikačná činnosť,
 • vypracovanie ošetrovateľských štandardov v odbore, ktoré sú súčasťou vnútroorganizačných dokumentov v Nemocnici Poprad,
 • spolupráca a recenzia tvorby ošetrovateľských štandardov v ORL odbore na MZ SR,
 • absolvovanie vzdelávacej aktivity s osvedčením Kurz endonazálnej endoskopickej chirurgie – Žilina 2002,
 • absolvovanie vzdelávacej aktivity s celoštátnou platnosťou s osvedčením Efektívny manažér – 2008,
 • absolvovanie prípravy a získanie osvedčenia interného audítora integrovaného systému riadenia, členka skupiny interných audítorov v Nemocnici Poprad,
 • absolvovanie vzdelávacej aktivity s certifikátom – Vzdelávanie užívateľov systému DRG – 2013.

Ocenenia:

 • 2016 – Bratislava – SKSaPA Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii „Sestra manažér“