Ekonóm OcÚ

ekonómIng. Jana Šturcelová


ekonóm OcÚ
tel. 0905 589 675
e-mail: ekonom1@hranovnica.sk

Agenda:

  • vedenie účtovníctva, evidencia, účtovanie dotácií, došlých, vyšlých faktúr, bankových výpisov,
  • vedenie evidencie majetku obce,
  • evidencia, použitie finančných prostriedkov osobitného príjemcu rodinných prídavkov, dávok v hmotnej núdzi,
  • vymáhanie nedoplatkov, pohľadávok,
  • refundácia a vedenie agendy – projekty (KSP, Sp),
  • zúčtovacie vzťahy MŠ osada, MŠ obec, školská jedáleň,
  • zúčtovacie vzťahy dotácií, transferov (FK, ŠK, Charita,…).