Dokumenty samosprávy

2024

Kalendárny plán zasadnutí OcZ na rok 2024

Uznesenie kalendarny plan 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,22 kB
Vložené: 2. 1. 2024

2023

Sadzobník poplatkov za služby a úkony poskytované obcou Hranovnica

Sadzobnik poplatkov 2023 schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,38 kB
Vložené: 15. 12. 2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hranovnica

Zásady hospodárenia s majetkom - schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498 kB
Vložené: 15. 12. 2023

Prevádzkový poriadok Zberného dvora Obce Hranovnica

Pevádzkový poriadok ZD 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,83 kB
Vložené: 14. 12. 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica na roky 2023 – 2030

phsr_23_30.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,49 MB
Vložené: 5. 6. 2023

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hranovnica na roky 2023 – 2030

komunitny_plan_socialny_sluzieb_23_30.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 874,59 kB
Vložené: 5. 4. 2023

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

zasady_odmenovania_poslancov_23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,72 kB
Vložené: 24. 2. 2023

Kalendárny plán zasadnutí OcZ v roku 2023

kalendarny_plan_zasadnuti_ocz_2023 (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,54 kB
Vložené: 30. 1. 2023

2022

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hranovnica

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hranovnica 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,62 kB
Vložené: 31. 10. 2023

2021

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hranovnica na obdobie rokov 2017 – 2022

kpss_2017_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 564,39 kB
Vložené: 19. 8. 2021

2019

Štatút Obce Hranovnica schválený Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici 6.2.2019 – uznesenie č.22/2019

statut_obce_hranovnica_6_2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,06 kB
Vložené: 11. 2. 2019

Uznesenie č.22/2019

uznesenia_3_19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,34 kB
Vložené: 11. 2. 2019

Program odpadového hospodárstva obce Hranovnica na roky 2016 – 2020

poh_hranovnica_2016_2020 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB
Vložené: 26. 6. 2019

Prevádzkový poriadok zberného dvora Obce Hranovnica

prevadzkovy_poriadok_zberneho_dvora_2019 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,6 kB
Vložené: 26. 6. 2019

2016

Popis systému nakladania s odpadom

popis_systemu_nakladania_s_odpadom (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,5 kB
Vložené: 31. 12. 2016

2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom na 2025

phsr_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB
Vložené: 3. 11. 2015

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, platný od 30. januára 2015, novelizovaný 30.10.2015

rokovaci_poriadok_15_2 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,74 kB
Vložené: 3. 11. 2015

Smernica č.1/2015 o verejnom obstarávaní

smernica_vo_1_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,64 MB
Vložené: 1. 6. 2015

Požiarny poriadok obce Hranovnica

poziarny_poriadok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,99 kB
Vložené: 29. 12. 2015

2014

Kódex diskutujúceho na facebookovej stránke obce Hranovnica

kodex_fb_14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,77 kB
Vložené: 20. 12. 2014