Hlásenie porúch

Technické služby v obci
Milan Pavličko
tel. 0917 937 541

Plyn:
SPP, a.s.: 0850 111 727

Voda:
PVPS, a.s.: 052 / 77 29 548

Elektrina:
VSD, a.s.: 0800 123 332
(manuál riešenia mimoriadnych situácií v distribučnej sústave - PDF) (3.9 MB)

Nahlásenie poruchy verejného osvetlenia

Nahlásenie poruchy obecného rozhlasu