Obyvateľstvo

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2023

vekové kategórie

počet obyvateľov

0 – 3 roky

145
 (68 mužov, 77 žien)

4 – 6 rokov

138
(77 mužov, 61 žien)

7 – 15 rokov

592
(304 mužov, 288 žien)

16 – 18 rokov

167
(86 mužov, 81 žien)

19 – 62 rokov

1808
(941 mužov, 867 žien)

62 a viac rokov

374
(163 mužov, 211 žien)

Spolu:

3224
(1639 mužov, 1585 žien)

 

Štatistika zmien počtu obyvateľov za rok 2023

kategória

počet

z toho

mužov

žien

počet narodení

47

31

23

počet úmrtí

26

16

8

prisťahovaní

14

16

14

odsťahovaní

38

8

19

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2022, Štatistika zmien počtu obyvateľov (193.28 kB)