Samostatný odborný referent na EÚ

Alena HodákováAlena Hodáková


samostatný odborný referent na ekonomickom úseku
tel. 0915 800 903
e-mail: ekonom2@hranovnica.sk

Agenda:

  • evidencia došlých faktúr a ich zverejňovanie,
  • personálna a mzdová agenda
  • vystavovanie faktúr zamestnávateľa,
  • evidencia majetku obce,
  • inventúra majetku obce,
  • evidencia poistných zmlúv,
  • riešenie nájomných vzťahov a vedenie nájomných zmlúv zamestnávateľa,
  • zabezpečovanie činností zamestnávateľa v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – komunikácia s orgánmi štátnej správy, so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti zamestnávateľa, výkazníctvo zamestnávateľa v tejto oblasti,
  • pomocné práce pri vedení účtovníctva a rozpočtovníctva zamestnávateľa.