Klub dôchodcov „Bapka“

Občianské združenie „Bapka“

štatutárny zástupca: Mária Lavková

OZ

Klub dôchodcov v Hranovnici ,,Bapka“ je dobrovoľným, otvoreným spoločenstvom obyvateľov – seniorov. Vznikol na prvom stretnutí dôchodcov v klube obce 4. októbra 2014. V súčasnosti má 27 aktívnych členov. Stretávajú sa v prvú sobotu v mesiaci o 16.00 hod. v Klube obce. Členovia občianskeho združenia sa intenzívne zapájajú do života v obci, aktívne vystupujú pri organizovaní rôznych podujatí pre deti (detský karneval, trojkráľová sánkovačka), ako aj pre občanov (veľkonočná výstava ručných prác, brigády zamerané na skrášlenie životného prostredia v okolí obce), radi pomôžu pri akomkoľvek podujatí organizovanom obcou.

OZ

V roku 2014 prvýkrát začali s pekným zvykom rozsvecovania adventnej sviece, spojeného s kultúrnym programom. Členovia aktívne spolupracujú s klubmi dôchodcov susedných obcí, ktoré už niekoľkokrát pozvali k nám a naše dôchodkyne navštívili susedné kluby.

OZ

Cieľom klubu je umožniť obyvateľom seniorského veku stretávanie sa na kultúrnych a spoločenských podujatiach, organizovanie poznávacích výletov, zájazdov a iných spoločenských podujatí na základe požiadavky členov klubu. Klub dôchodcov v Hranovnici vedie predsedníčka pani Mária Lavková. Občianske združenie je poberateľom príspevku z rozpočtu obce Hranovnica.