Folklórny súbor „Kochman“

Občianske združenie „Kochman“

štatutárny zástupca: Marta Vallušová

OZ

Myšlienka založiť folklórnu skupinu, vznikla ako výsledok hľadania vhodnej formy pre uplatnenie zachovania folklórnych a ľudových tradícií v našej obci po ukončení činnosti folklórneho súboru „Lučka“. Folklórna skupina ,,Kochmanik“ začala písať svoje stránky v auguste roku 2012. Pani Marta Vallušová, Mgr. Ľubomíra Vallušová a 15 členná detská spevácka skupina, sa prvýkrát predviedli na “Folklórnych slávnostiach pod Kráľovou Hoľou“ v Liptovskej Tepličke, kde reprezentovali našu obec v “Stodole Mikroregiónu“. Od tohto momentu vystupovali pri viacerých kultúrno-spoločenských udalostiach v našej obci, predviedli niekoľko ukážok zo zachovania dedičstva našich predkov. Pravidelne sa zúčastňujú prehliadky detských folklórnych súborov vo Svite “Z Tatranského prameňa“. Slávnosti v Liptovskej Tepličke neodmysliteľne patria k ich letnému programu. V roku 2014 sa k harmonikárovi a detskej skupine pridala skupina dospelých účinkujúcich, čím sa počet členov zvýšil na 35 a súbor nadobudol súčasný názov “Kochman“.

0Z

Rok 2015 ukončili prezentáciou svojho prvého divadelného predstavenia „Jak se žilo na dzedzine„. Hlavným zameraním programovej skladby súboru je ústnym podaním, spevom uchovávať a rozvíjať formy slovenského ľudového umenia a kultúry, aby ich mohli podávať všetkým, k obohateniu ducha i mysle. V závere roka 2016 vystúpil folklórny súbor s úspechom na podujatí „Spišské Vianoce“ v evanjelickom drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku.

0Z

FS „Kochman“ ako aj detská zložka DFS „Kochmanik“ sa aktívne zapájajú do kultúrneho života obce. Okrem folklórnej činnosti počas celého roka sa venujú aj ochotníckej činnosti (divadelné predstavenie na Vianoce). Folklórny súbor „Kochman“ vedie vedúca súboru pani Marta Vallušová. Občianske združenie je poberateľom príspevku z rozpočtu obce Hranovnica.