MS Slovenského červeného kríža

logoAdresa kontaktnej osoby:
Eva Rothová
Budovateľská 542
059 16 Hranovnica

GPSGPS

Web (Slovenský červený kríž): www.redcross.sk

O organizácii:

ČKSlovenský Červený kríž je jediná, vládou Slovenskej republiky (zo dňa 8.12.1992) uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov. Slovenský červený kríž je neštátna právnická osoba.

 

 

 

 

Darcovstvo krvi:

Informačný materiál o darovaní krvi, podmienky darcovstva (93.42 kB)

 

darcovstvo

Úlohy a ciele SČK:
 

Vo svojej činnosti sa SČK riadi princípmi hnutia Červeného  kríža, ktorými sú:

 • humanita,
 • nestrannosť,
 • neutralita,
 • nezávislosť,
 • dobrovoľnosť,
 • jednota,
 • univerzálnosť.

Poslanie Slovenského červeného kríža:

Poslaním Červeného kríža je predchádzať utrpeniu všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie a zmierňovať ho.

História MS SČK:

Činnosť Miestneho spolku sa nám podarilo zachytiť od roku 1964, keď bol jeho predsedom p. Ján Fedor, ktorý bol predsedom až do svojej smrti v roku 1995. Po ňom bol iba výbor bez predsedu, od roku 1997 je predsedníčkou p. Eva Rothová.

ČK

Súčasnosť MS SČK:

V súčasnosti (rok 2017) má spolok  117 členov. Vo svojej činnosti sa spolok zameriava hlavne na:

 • Podporovanie bezpríspevkového darcovstva krvi hlavne medzi mládežou, ktorý sa realizuje pravidelne na jar a v jeseni každého roku.
 • Starostlivosť o pamätník padlým „Pod Dubinou“ – vojaci A. Holbík a V. Hukel a hrob vojakov padlých v Slovenskom národnom povstaní na cintoríne – v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Spišské Bystré – Hranovnica a Obecným úradom v Hranovnici.

ČK

Výbor MS SČK: 

 • Predseda: Eva Rothová
 • Podpredseda: Katarína Majerová
 • Pokladník: Mariana Kopáčová
 • Revízor: Viera Kiktová

Kto môže vstúpiť do MS SČK?

Každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá má sídlo v SR, platí ročne členský príspevok (2,- €) a súhlasí s princípmi Červeného kríža a jeho poslaním.