Povinné zverejňovanie

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica, uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

Aktualizačné vzdelávanie „Stratégie riešenia problémového správania v MŠ“

Dok1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,01 kB
Vložené: 8. 6. 2023

Aktualizačné vzdelávanie „Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ“

Dok2 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,4 kB
Vložené: 8. 6. 2023

Aktualizačné vzdelávanie „Interaktívna tabuľa a softvér ActiveInspire I. pre MŠ“

Dok3 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,76 kB
Vložené: 8. 6. 2023

Aktualizačné vzdelávanie „Interaktívna tabuľa a softvér ActiveInspire II. pre MŠ“

Dok4 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,42 kB
Vložené: 8. 6. 2023

Aktualizačné vzdelávanie „Finančná gramotnosť v MŠ“

Dok5 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,9 kB
Vložené: 8. 6. 2023

Aktualizačné vzdelávanie „Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ“

aktualizacne_vzdelavanie_2_2022 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,08 kB
Vložené: 5. 1. 2023

Aktualizačné vzdelávanie „Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ“

aktualizacne_vzdelavanie_1_2022 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 567,15 kB
Vložené: 5. 1. 2023