Policajný zbor

Obvodné oddelenie
Policajného zboru
Sládkovičova č. 400/17
059 16 Hranovnica 

gps GPS

Kontakt:

Telefón na OO PZ: 052 / 77 95 160
(v prípade núdze volajte na bezplatné tel. číslo 158)

mail: oopp.hranovnica@minv.sk

policia

Personálne obsadenie Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici:

riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici:
kpt. JUDr. Ján Janík

zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici:
mjr. Ing. Vladimír Tkáč

starší referent – práca v komunitách:

  • npor. Mgr. Radovan Renner
  • por. Mgr. Branislav Maličký