Rímskokatolícka cirkev

farnosť Hranovnica

Hviezdoslavova 319
059 16 Hranovnica

Farár: ThLic. Roland Gerát
tel.: 0907 925 111
e-mail: hranovnica@kapitula.sk
 

farnost

Filiálka: Vernár
Dekanát: Spišský Štiavnik
Farský kostol: Sv. Jána Krstiteľa
Odpust: Narodenie sv. Ján Krstiteľa, 24. jún

História farnosti:

Hranovnica patrila od svojho vzniku do Spišského prepošstva a od roku 1776 do Spišského biskupstva. Farský kostol pochádza z obdobia Cistercitov, ktorí už v 13. storočí zakladali osady ako Hranovnica a Kubachy. Pôvodne bol postavený v neskororománskom slohu, neskôr v roku 1398 bol prestavaný v gotickom slohu. V priebehu času bol viackrát poškodený požiarom a opätovne obnovený. Pôvodne bol zasvätený Márii Magdaléne, v čase reformácie sv. Martinovi a po vrátení katolíkom ho biskup Lukáš Natalis 22.5.1715 posvätil ku cti sv. Jána Krstiteľa. Tento nádherný jednoloďový kostol je hrdosťou obce a farnosti Hranovnica.