Pracovníčka knižnice

kniznicaZdenka Benková


pracovníčka knižnice
tel. 052 / 7795 139
e-mail: kniznica@hranovnica.sk

 

Agenda:

  • požičiavanie kníh, časopisov, organizovanie kultúrno-výchovnej činnosti knižnice,
  • spracovávanie knižničného fondu, vedenie evidencie vypožičaných kníh a prehľadu návštevnosti,
  • aktualizácia knižničného fondu,
  • príprava násteniek a propagácie knižnice.