Dane a poplatky

daneZuzana Juráčková


dane a poplatky
tel. 052 / 788 32 76
e-mail: dane@hranovnica.sk

 

Agenda:

  • daň z nehnuteľnosti – PO, FO, SZZ Dubina: výpočet a evidencia dane z nehnuteľnosti, dane za psa, vydávanie rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa, vymáhanie nedoplatkov,
  • komunálny odpad: výpočet a evidencia tuhého komunálneho odpadu, vydávanie rozhodnutí za komunálny odpad, vymáhanie nedoplatkov, evidencia komposterov,
  • evidencia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
  • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov,
  • príspevky na stravovanie dôchodcov.