Podzemný kras

Podzemný kras

Podzemné krasové formy sú okrem jednej jaskyne (Hincava – jaskyňa č. 1/6), len na III. stráňovej terase Hincava, ktorá je staropleistocénna. Travertín s hrúbkou 10 – 30 m je vplyvom tektoniky z podložia a mrazového zvetrávania v glaciáloch, na celej ploche terasy značne rozlámaný.

Travertínové teleso je prestúpené priamymi a kľukatými trhlinami, podľa ktorých sú bloky rozostúpené, na okrajoch terasy s oddeľovaním blokov, pilierov, veží a s nakopením periglaciálnych hrubých sutín. Trhliny o rôznej šírke a dĺžke sú sčasti zaplnené úlomkovým materiálom. Nezaplnené úseky teda vytvárajú trhlinové – rozsadlinové jaskyne. Stropy, dná a možné pokračovania jaskýň tvoria zaklinené bloky, balvany a sutina.

Hincava – jaskyňa č. 1/1 pri dĺžke 5 m, hĺbke 3 m a šírke 0,7 m má priepasťovitý vchod z povrchu terasy. Hincava – jaskyňa č. 1/2 pri dĺžke 11,5 m, hĺbke 2 – 4 m, šírke 1 m má podobný vchod ako č. 1/1. Hincava – jaskyňa č. 1/3 má dĺžku 18 m, hĺbku 6 m, šírku do 2 m s otvorom na povrch terasy. Zvislé steny jaskyne sú pokryté 5 – 30 cm hrubou vrstvou sintra žltohnedej farby s drobnými záclonkami. Hincava – jaskyňa č. 1/4 má dĺžku 3,5 m a šírku 2 m. Je na západnom okraji terasy a vznikla zosunutím bloku na miernu depresiu v travertíne, ktorú blok prekryl. Hincava – jaskyňa č. 1/5 na východnom okraji terasy je v spodnej časti brál, ktoré sú tu oddelené široko otvorenými trhlinami od masívu. Voľné, nezasypané časti tvoria vetviacu sa jaskyňu o dĺžke 12,5 m a šírke 0,5 – 2 m. Hincava – jaskyňa č. 1/6 sa nachádza na západnom okraji II. stráňovej terasy Malacinová, pri päte dlhej travertínovej steny s čiastočným otvorom v strope. Má dĺžku 5,2 m a šírku 1 m s vyvinutou koróziou stien aj pri vchode (viď. foto ).

Na severovýchodnom okraji spodnej stráňovej terasy (sI.), v spodných častiach travertínových stien, sme v travertínoch ojedinelo pozorovali subhorizontálne rúrovité diery o dĺžke 1 – 2 m a priemere do 15 cm. Predpokladáme, že sú to relikty po kmeňoch stromov, ktoré boli pochované v sedimentujúcich travertínoch a následne v priebehu rokov bola drevná hmota zvetraná a odtrasportovaná.

V doline Teplého potoka na penovcovej terase stojí objekt horárne s príslušenstvom a malé rekreačné objekty súvisiace s výverom teplíc.

Prílohy

jaskyna_1_6_mapa (1).jpg

jaskyna_1_6_mapa (1).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 143,31 kB
Dátum vloženia: 1. 6. 2023 14:45
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 6. 2023 14:47
Autor: admin prevod