Vysvetlivky

Vysvetlivky

k povrchovej mape

1.aluviálne sedimenty,
2.travertíny, penovce; ohraničenie a označenie terás (s – stráňové; d – dnové),
3.slienité vápence, sliene (neokóm),
4.dolomity (trias),
5.pieskovce, bridlice (karbón, perm),
6.tektonické zlomy.

1/3 čísla jaskýň
H 2 krasové závrty
P 1 ponor potoka do podzemia
2 prameň
SIII označenie travertínovej terasy

 

Dátum vloženia: 1. 6. 2023 14:48
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 6. 2023 14:49
Autor: admin prevod