Kontakt

Adresa

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

Spojenie

Tel.: 0907 993 828
Email: info@hranovnica.skstarosta@hranovnica.sk
Web: https://hranovnica.sk/

Informácie

IČO: 00326224
DIČ: 2020674898
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003
 

Úradné hodiny OÚ

PO 07:30-11:00 13:00-15:00
UT ------
ST 07:30-11:00 13:00-16:00
ŠT ------
PIA 07:30-11:00 

 

Zamestnanci OÚ

Starosta obce:

PhDr. Angelika Farkašová
mobil: 0907 993 828
mail: starosta@hranovnica.sk

 

Zástupca starostky obce
Ing. Jozef Dulovič

Hlavný kontrolór obce
JUDr. Juraj Peťko
mail: kontrolor@hranovnica.sk

Prednosta obecného úradu
Ing. Július Ďurica
mobil: 0905 841 158
mail: prednosta@hranovnica.sk

Matričný úrad/ podateľňa
Mariana Kopáčová
tel. 052 / 788 33 06
mobil: 0905 841 154
mail: matrika@hranovnica.sk
mail: podatelna@hranovnica.sk
mail: info@hranovnica.sk

Klientské centrum
Viera Kiktová
tel. 052 / 788 32 66
mail: klientskecentrum@hranovnica.sk

Dane a poplatky
Zuzana Juráčková
tel. 052 / 788 32 76
mail: dane@hranovnica.sk

Ekonómka OcÚ
Ing. Jana Šturcelová
tel.: 0905 589 675
mail: ekonom1@hranovnica.sk

Referent ekonomického úseku
Alena Hodáková
tel.: 0915 800 903
mail: ekonom2@hranovnica.sk

Knižnica
Zdenka Benková
tel. 052 / 7795 139
mail: kniznica@hranovnica.sk

Terénni sociálni pracovníci
Mgr. Mária Gavalerová
tel. 0919 419 063
mail: tsp1@hranovnica.sk

Mgr. Mária Sabová
tel. 0919 188 276
mail: tsp2@hranovnica.sk

Terénny pracovník
Bc. Monika Nogová
mail: tp1@hranovnica.sk

Stavebný úrad
Ing. Jozef Folvarčík
tel.: 0908 140 174
mail: stavebny.urad@hranovnica.sk

Vedúca školskej jedálne
Alena Vallušová
tel. 0905 811 099
mail: skolska.jedalen@hranovnica.sk

Obecné noviny
Hranovnický spravodajca

mail: spravodajca@hranovnica.sk

Správca cintorína
Jozef Šarišský
tel. 0915 799 992

Správca budov a majetku obce, skladník
Milan Pavličko
tel. 0917 937 541

Administrácia web stránky
mail: admin@hranovnica.sk