Občania, pozor na falošných "klampiarov"!

falošní "klampiari"

Obvodné oddelenie Policajného zboru Hranovnica upozorňuje občanov, na pohyb skupiny 5 mužov, pravdepodobne rumunskej národnosti, jeden z nich plynulo hovorí poľským jazykom.

Muži sa pohybujú na dodávkach registrovaných najmä v Poľskej republike. Naposledy boli videní dňa 2.5.2024, na dodávke Ford Transit, bielej farby, s evidenčným číslom SC2532T, evidovanom v Poľskej republike.

Muži ponúkajú bez preukázania oprávnenia a odbornej spôsobilosti klampiarske práce, najmä starším a osamelo žijúcim občanom. Pred samotným vykonaním prác muži so zákazníkom neuzatvoria žiadnu písomnú zmluvu o dielo a taktiež neposkytnú zákazníkovi žiadnu kalkuláciu nákladov, pričom s prácami začnú prakticky okamžite.

V rámci klampiarskych prác dodávajú vlastný materiál, nízkej kvality, prácu vykonajú neodborne a po ukončení prác, v čo najrýchlejšom čase a často krát pod nátlakom žiadajú od zákazníka zaplatenie mnohonásobne vyššej sumy, ako by zaplatil v sutočnosti odborne spôsobilým osobám.

Obvodné oddelenie PZ Hranovnica žiada občanov, aby v prípade zaznamenania pohybu vyššie uvedených osôb bezodkladne kontaktovali tiesňovú linku 158.

Dátum vloženia: 14. 5. 2024 14:17
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 5. 2024 14:25
Autor: Správca Webu