Návrhy organizácie územia:

 

 

Navrhované schémy uličného priestoru:

 

 

Schéma uličného priestoru pri navrhovanej ceste šírky 11 m

 

Schéma uličného priestoru pri navrhovanej ceste šírky 15 m