Rekonštrukčné práce na objekte modrotlače

 

 

    Aj túto jeseň sa Obec Hranovnica pustila do rekonštrukcie časti Národnej kultúrnej pamiatky -Modrotlačiarenskej dielne na ulici SNP v Hranovnici. Tento rok sme sa rozhodli realizovat statické a sanačné zabezpečenie objektu a výmenu strešnej krytiny na budove stodoly s mangľom. Práce na stavbe by mali byť ukončené do konca novembra 2016. Táto akcia bola sa uskutočňuje najmä vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR. Dotácia MK SR predstavuje 15 000,- €. Touto cestou by som sa chcel zároveň opäť poďakovať p. Oľge Hricovej, ktorá aj tento rok umožnila Obci a zhotoviteľovi vstup na jej pozemok počas trvania prác, a tým výrazne uľahčila zhotovenie diela.

 

Fotogaléria:

Statické a sanačné zabezpečenie objektu modrotlače a zastrešenie stodoly s mangľom

 

 

 

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU

MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 

 

JUDr. Lukáš Antoni

prednosta OcÚ Hranovnica

 

 

 

 

aktualizované: 30.11.2016