Adresa organizácie:Poloha na mape

 

Poľnohospodárske družstvo Hranovnica

Hviezdoslavova 303

059 16 Hranovnica

 

Kontakt:

 

tel.: 052 / 77 95 113

fax.: 052 / 77 95 141

 

 

 

Predstavenstvo družstva:

 

 

Charakteristika organizácie:

 

    Poľnohospodárske družstvo Hranovnica bolo založené v roku 1949. Jeho hlavnou činnosťou je poľnohospodárska prvovýroba, t.j. výroba a predaj živočíšnych a rastlinných produktov. Poľnohospodárske družstvo sa člení na úsek rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, ekonomický úsek a úsek technických služieb. Priemerný stav pracovníkov je 58. Družstvo obhospodaruje 1385 ha poľnohospodárskej pôdy z toho 830 ha ornej pôdy a 555 ha trvalo trávnych porastov. Hlavnými plodinami pestovanými na ornej pôde sú pšenica, jačmeň, repka olejná, tritikale, raž, jednoročné a viacročné krmoviny. Družstvo chová 585 ks hovädzieho dobytka, z toho 250 ks dojníc a na stredisku Vernár 580 ks oviec (z toho 470 ks bahníc). Hlavnými produktmi sú mlieko (kravské a ovčie) a mäso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 15.11.2015