Obec Hranovnica organizuje aj v tomto roku Deň obce Hranovnica. Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. júna 2016 v popoludňajších hodinách v areáli DHZ na Lúčke. Pripravený je program pre všetky vekové kategórie (bude včas zverejnený na plagáte).

 

    Nasledovným textom chceme prizvať k spolupráci hlavne domácich podnikateľov a firmy, aby na tomto podujatí mohli prezentovať seba, svoju produkciu a svoje služby a to nasledovnou formou: návštevníci Dňa obce Hranovnica budú mať možnosť zakúpiť si lístok do tomboly, do ktorej môžu podnikatelia venovať cenu (podľa vlastného uváženia - tovar, výrobok z ich produkcie, poukážku na službu, poukážku na zľavu a pod.). Pri losovaní tomboly bude moderátorom oznámené, aká firma, resp. podnikateľ túto cenu do tomboly venoval a zároveň bude prečítaný krátky reklamný text, ktorým podnikateľ môže prítomných informovať o svojej firme, prevádzke, tovaroch a službách, novinkách, zľavách a pod. Text by nemal presiahnuť 200 slov. Prioritne chceme dať priestor domácim podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo prevádzku v obci Hranovnica, prípadne trvalý pobyt v obci Hranovnica. Touto formou chceme podporiť domáce podnikateľské prostredie a vytvoriť tak priestor na prezentáciu hranovnických  firiem. Zoznam podnikateľov, ktorí venovali ceny do tomboly bude zverejnený aj na internetovej stránke obce Hranovnica, prípadne v obecnom časopise Hranovnický spravodajca.

 

    Ak Vás táto ponuka spolupráce zaujala, kontaktujte najneskôr do 1. júna 2016 pracovníčku OcÚ p. Zdenku Benkovú (tel. 052/77 95 139), ktorá bude ceny do tomboly prijímať. Pri cene prosím uveďte približnú hodnotu Vášho daru, aby mohli byť tieto tombolové ceny usporiadané od najnižšej po najvyššiu hodnotu (1. cena). Za ceny do tomboly vopred ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 11.4.2016