VOLEBNÉ OBDOBIE 2006 - 2010

 

Komisia rozvoja a životného prostredia

 

predseda: Marcel Husár, Hranovnica, Sládkovičova 426

podpredseda: Marián Kolba, Hranovnica, Víťazstva 591

sekretár: Viera Gajanová, OcÚ

členovia: Ing. Štefan Roth, Poprad

              Ing. Stanislav Petrík, Hranovnica, Hviezdoslavova 306

              Oliver Šarišský, Hranovnica, Mlynská 239

 

Komisia finančná, správy majetku a služieb

 

predseda: Elemír Chovan, Hranovnica, Družstevná 565

podpredseda: PaedDr.Mgr. Ján Krett, Hranovnica, Hviezdoslavova 284

sekretár: Bc. Anna Husárová, OcÚ

členovia: Ing. Martin Valluš, Hranovnica, M.R.Štefánika 543

             Ing. Vincent Husár, Hranovnica, Štúrova 484

 

Komisia sociálna

 

predseda: Marián Gajan, Hranovnica, SNP 139

podpredseda: Vladimír Horváth, Hranovnica, SNP 605

sekretár: Zuzana Juráčková, OcÚ

členovia: Veronika Husárová, Hranovnica, Sládkovičova 537

              Miloš Fedor, Hranovnica, Sládkovičova 454

 

Komisia verejného poriadku a ochrany majetku

 

predseda: Stanislav Palguta, Hranovnica, Víťazstva 377

podpredseda: Ing. Ján Roth, Hranovnica, Hviezdoslavova 285

sekretár: Mária Vallušová, OcÚ

členovia: Ladislav Juráček, Hranovnica, Sládkovičova 452

             František Horváth, Hranovnica, Mlynská  580

 

Komisia školstva, kultúry a telovýchovy

 

predseda: Mgr. Mária Uhrinová, Hranovnica, Hviezdoslavova 296

podpredseda: PhDr. Peter Roth PhD., Hranovnica, Budovateľská 542

sekretár: Mariana Kopáčová, OcÚ

členovia: Zdenka Benková, Hranovnica, SNP 158

              Valéria Turňová, Hranovnica, Budovateľská 507