VOLEBNÉ OBDOBIE 2010 - 2014

 

Komisia ekonomická, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku

 

predseda: Ing. Vincent Husár, Štúrova 484

sekretár: Konkoľová Katarína, OcÚ

členovia: Marián Gajan, SNP 139

              Ladislav Michalík, Rovná 10

              Peter Valluš, Sládkovičova 405

 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a protipovodňovej prevencie

 

predseda: Marcel Husár, Sládkovičova 426

sekretár: Zuzana Juráčková, OcÚ

členovia: Marián Kolba, Víťazstva 591

              Ing. Štefan Roth, Poprad

 

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia

 

predseda: PaedDr. Mgr. Ján Krett, Hviezdoslavova 284

sekretár: Mária Vallušová, OcÚ

členovia: Miloslav Fedor, Sládkovičova 454

              Ing. Ján Roth, Hviezdoslavova 285

              Mária Greňová, Štúrova 482

              PaedDr. Helena Vallušova, Sládkovičova 435

              Martin Oravec, Hviezdoslavova 333

 

Komisia starostlivosti o Rómsku komunitu

 

predseda: Dušan Bango, SNP 183

sekretár: Vladimír Horváth, OcÚ

členovia: Jozef Šarišský, SNP 183

              Vladimír Horváth, Hviezdoslavova 253

 

Komisia propagačná

 

predseda: PhDr. Peter Roth, PhD., Budovateľská 542

sekretár: Marianna Kopáčová, OcÚ

členovia: Ing. Michal Bednár, Budovateľská 507

              PaedDr. Mgr. Ján Krett, Hviezdoslavova 284

              Ing. Martin Valluš, M. R. Štefánika 543