Návrhy organizácie územia:

 

Urbanistická štúdia A

Urbanistická štúdia B

Urbanistická štúdia C

Urbanistická štúdia D